Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2017

Tudi letos bodo tradicionalno v četrtem tednu v septembru - med 27. in 29. septembrom 2017 - potekali Dnevi slovenskih svetovalnih središč. Njihov glavni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih in predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO.

Za tri središča bo letos še posebej slovesno, saj obeležujejo 15-letnico svojega delovanja (središča ISIO Gorenjska, Postojna in Zasavje).

V času dnevov bodo vsa središča izpeljala različne dogodke: večina med njimi bo vsaj en dan gostovala v enem od nakupovalnih centrov, izpeljevali bodo različne brezplačne dogodke, delavnice in predavanja. Tudi letos pripravljamo skupni časopis Info ISIO 2017/2018, v katerem bodo predstavljene različne možnosti formalnega in neformalnega učenja in izobraževanja, svetovalna podpora, ki jo odrasli v središčih lahko dobijo, možnosti sofinanciranja svetovalne dejavnosti ter izobraževanja.

Vabimo vas, da spremljate to spletno stran, kjer bodo novice sproti objavljene, v sredini septembra pa bo objavljen tudi seznam vseh dogodkov, ki jih središča v teh dnevih pripravljajo za vse odrasle.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 21.08.2017, 06:41:12