Srečanje izvajalcev dejavnosti ISIO

V petek, 17. marca 2017 bo na Andragoškem centru potekalo srečanje izvajalcev dejavnosti ISIO. Teme srečanja bodo:

  • izvajanje dejavnosti ISIO v letu 2017,
  • povezovanje dejavnosti ISIO z drugimi dejavnostmi, ki potekajo v okviru projektov, sofinanciranih s strani ESS,
  • podporne dejavnosti ACS.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 23.04.2018, 11:31:58