Predstavitev rezultatov samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018 in drugih dejavnosti
Za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO pripravljamo delavnico z naslovom Predstavitev rezultatov samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018 in drugih dejavnosti.
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 20.05.2018, 14:11:49