Projekt GOAL - Svetovanje odraslim v izobraževanju

Mednarodni projekt Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation for Adult Learners - GOAL) (2015-2018) deluje v okviru projekta Erasmus+.

Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, partnerja pa Andragoški center Slovenije in Center RS za poklicno izobraževanje.

Nove pristope svetovanja za odrasle smo v Sloveniji preizkusili v štirih izobraževalnih organizacijah:

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
- CDI Univerzum - Svetovalno središče Ljubljana,
- Šolski center Velenje in
- Ljudska univerza Velenje - Svetovalno središče Velenje.

Več o projektu in že doseženih rezultatih vseh 6 držav si lahko preberete na spletni strani www.projectgoal.eu ter na www.adultguidance.eu.

Poleg Slovenije v projektu sodelujejo še partnerji iz držav:

- Belgije (koordinatorji projekta),
- Češka Republika,
- Islandija,
- Litva,
- Nizozemska ter
- Turčija (tihi partner).

Sodelavci Pedagoškega Inštituta iz Londona so poskrbeli za evalvacijo projekta ter razvoj metodologije za spremljanje in merjenje učinkov svetovanja.

Cilji projekta so bili izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v vseh partnerskih državah in prispevati k povečanju vključenosti manj izobraženih odraslih v vseživljenjsko učenje, s tem pa k njihovi večji vključenosti in mobilnosti na trgu dela.

V projektu smo preizkušali nove pristope svetovalne dejavnosti za odrasle:

  • v partnerstvu svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - med središči ISIO in šolskimi centri;
  • z razvojem partnerstev z drugimi organizacijami na nacionalni in regionalni ravni v podporo svetovalni dejavnosti;
  • s terenskimi dejavnostmi - z različnimi načini vključevanja ranljivih skupin odraslih v svetovanje v regionalnih okoljih (angl.: "outreach");
  • z uporabo novih svetovalnih pripomočkov in 
  • z nagradnjo kompetenc svetovalca.

V triletnem obdobju trajanja projekta je nastalo precej strokovnih in tudi promocijskih gradiv, ki bodo svetovalcem, nosilcem politik ter strokovni javnosti v pomoč pri razvoju in implementaciji svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Gradiva najdete na povezavi z naslovom Gradiva v projektu GOAL.

Projekt se je zaključil v januarju 2018, v decembru pa je potekala v Ljubljani zaključna konferenca. Več o konferenci si lahko preberete na tej strani

Zaključna konferenca projekta je potekala 7. decembra 2017 v Radisson Blu Plaza hotelu v Ljubljani. Na konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta, priporočila za nadaljnji razvoj svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, svoje izkušnje pa so predstaviti tudi vključeni svetovalci in partnerji na nacionalni in regionalni ravni.

Po uvodnem video pozdravu koordinatorke projekta, Nadie Reynders iz Flamskega Ministrstva za izobraževanje je udeležence nagovorila državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Andreje Barle Lakota, in poudarila pomen izobraževanja odraslih ter posebej svetovanja kot ene temeljnih podpornih aktivnosti za uspešno izobraževanje in učenje. V nadaljevanju so sodelavke nacionalnega projektnega tima predstavile projekt ter njegove rezultate in predloge za nadaljni razvoj področja.

Drugi del konference je bil namenjen izkušnjam sodelujočih v projektu. Svojo izkušnjo je v video posnetku predstavila gospa Sabina iz Velenja, sledili sta dve panelni razpravi:

  • v prvi sta dve svetovalki in dve partnerki v projektu predstavili svoje izkušnje sodelovanja v projektu ter dodano vrednost tega sodelovanja tako pri izvajanju svetovalne dejavnosti kot pri sodelovanju v partnerski mreži;
  • v drugi so predstavniki nacionalnih partnerjev predstavili svoj pogled na podporo odraslim pri vključevanju v procese izobraževanja/usposabljanja/učenja ter svoje predloge za nadaljnji razvoj svetovalne dejavnosti na ravni sistema in politike.
 Gradivo s konference je objavljeno spodaj:

GOAL brošura
(pdf, 32 str., 1,7 MB)


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 15.08.2018, 15:23:33