Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:
  • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
  • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
  • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.
Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo štirinajstih regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih središča ISIO. Vsa svetovalna središča imajo skupno poslanstvo, vizijo in vrednote dela. Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podpora, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o tem, kakšno pomoč nudijo svetovalna središča za izobraževanje odraslih, si lahko ogledate tudi v videu z naslovom Svetovanje za znanje. V njem sta predstavljeni dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Video je nastal v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji.

Vsako leto že tradicionalno potekajo Dnevi slovenskih svetovalnih središč, letošnji bodo potekali med 27. in 29. septebrom 2017. Tudi letos bodo središča ISIO skupaj s partnerskimi organizacijami pripravila več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu, npr. brezplačne delavnice, predavanja, stojnice znanja, posvete, dneve odprtih vrat.

Posebno pozornost namenjamo tudi 15 obletnici delovanja treh svetovalnih središč ISIO, ki so z delovanjem v letu 2002 (središča ISIO Gorenjska, Postojna in Zasavje). Že ob 15 obletnici delovanja prvih petih središč ISIO smo izdali brošuro, kjer so predstavljeni dosežki središč v 15 letih in pa bistveni poudarki iz Resolucije o nacionalnem programu izobraževanje odraslih 2013-2020 (ReNPIO 13-20). Vabljeni k ogledu brošure na spletu.

 Vabljeni, da preberete skupni časopis središč ISIO in Andragoškega centra Slovenije - Info ISIO 2016-2017, kjer boste našli informacije o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja, neformalnega izobraževanja, svetovalne podpore za odrasle ter druge uporabne informacije o izobraževanju odraslih. Preberete si lahko tudi zgodbo  udeleženke svetovanja, ki na kratko opisuje svojo uspešno izobraževalno pot.

 

 

 

 

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 18.08.2017, 23:49:28