Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:
  • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
  • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
  • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.
Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo štirinajstih regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih središča ISIO. Vsa svetovalna središča imajo skupno poslanstvo, vizijo in vrednote dela. Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podpora, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o tem, kakšno pomoč nudijo svetovalna središča za izobraževanje odraslih, si lahko ogledate tudi v videu z naslovom Svetovanje za znanje. V njem sta predstavljeni dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Video je nastal v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji.

Vsako leto že tradicionalno potekajo Dnevi slovenskih svetovalnih središč, letošnji so potekali med 27. in 29. septebrom 2017. Tudi letos sosredišča ISIO skupaj s partnerskimi organizacijami pripravila več kot 150 medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu, npr. brezplačne delavnice, predavanja, stojnice znanja, posvete, dneve odprtih vrat.

Letošnji leto je še posebej slovesno za tri središča ISIO, ki obeležujejo 15. obletnico delovanja, to so središča ISIO Gorenjska, Postojna in Zasavje. Že ob 15 obletnici delovanja prvih petih središč ISIO smo izdali brošuro, kjer so predstavljeni dosežki središč v 15 letih in pa bistveni poudarki iz Resolucije o nacionalnem programu izobraževanje odraslih 2013-2020 (ReNPIO 13-20). Vabljeni k ogledu brošure na spletu.

 Ob Dnevih slovenskih svetovalnih središč smo izdali že deveto številko skupnega časopisa vseh središč ISIO Info ISIO 2017-2018. V njem najdete številne uporabne prispevke in namige o izobraževanju: o možnostih vključitve v formalne in neformalne izobraževalne programe in usposabljanje, svetovalni podpori, ki jo nudijo središča ISIO, možnostih vrednotenja že pridobljenega znanja, možnostih sofinanciranja izobraževanja. Osrednji del časopisa pa je namenjen predstavitvi svetovalne dejavnosti za zaposlene, ki jo središča ISIO skupaj s partnerji izvajajo po celotni Sloveniji. Vabljeni k prebiranju časopisa.
 
 
 
 
 
 
 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 15.08.2018, 15:23:54