Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja

MIZKS - veljavni predpisi s področja izobraževanja
Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja     
Register predpisov Republike Slovenije


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.12.2017, 05:23:11