Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja

MIZKS - veljavni predpisi s področja izobraževanja
Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja     
Register predpisov Republike Slovenije


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.06.2018, 04:02:42