Razpisi v izobraževanju

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2017/2018

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2017/2018

Razpisi za vpis v visoko šolstvo v študijskem letu 2017/2018


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 21.10.2017, 16:14:45