Financiranje izobraževanja odraslih

Štipendije za izobraževanje mladih in odraslih

British Council   
College of Europe        
Državne štipendije                         
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije   
Štipendije in študijske pomoči  

Krediti

Nova ljubljanska banka            
SKB banka        


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.12.2017, 05:24:05