Mreža svetovalnih središč za izobraževanje odraslih
V okviru omrežja svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji deluje 17 svetovalnih središč. Njihove naslove in kontaktne podatke si lahko ogledate, če kliknete na vsakega od njih.
 1. Svetovalno središče Gorenjska,
 2. Svetovalno središče Gorenjska 1,
 3. Svetovalno središče Koper,
 4. Svetovalno središče Koroška,
 5. Svetovalno središče Ljubljana,
 6. Svetovalno središče Maribor,
 7. Svetovalno središče Murska Sobota,
 8. Svetovalno središče Nova Gorica,
 9. Svetovalno središče Novo mesto,
 10. Svetovalno središče Osrednjeslovenske regije,
 11. Svetovalno središče Pokolpje,
 12. Svetovalno središče Posavje,
 13. Svetovalno središče Postojna,
 14. Svetovalno središče Ptuj,
 15. Svetovalno središče Velenje,
 16. Svetovalno središče Zasavje,
 17. Svetovalno središče Žalec.

Vsa svetovalna središča se med seboj povezujejo z različnimi skupnimi dejavnostmi in dogodki.

Od leta 2008 do 2013 so svetovalna središča delovala znotraj Centrov vseživljenjskega učenja, katerih dejavnost je denarno omogočala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Po letu 2013 pa delujejo s finančno podporo Mininstrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 15.08.2018, 17:18:25