Dnevi slovenskih svetovalnih središč

Dnevi slovenskih svetovalnih središč potekajo tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni  namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih, kjer svetovalna središča delujejo.

Vseh sedemnajst svetovalnih središč (središč ISIO) skupaj s partnerskimi organizacijami pripravi več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu. Svojo dejavnost predstavljajo na različnih javnih mestih, kjer so informacije dosegljive čim več odraslim. Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.Tudi letos so pripravila več kot 80 različnih brezplačnih dogodkov. Seznam z informacijami o vrsti dogodkov, kraju in času izvedbe najdete tu .

Vsako leto dneve povežemo tudi s temo vsakoletnega evropskega leta, npr. 2009 - Evropsko leto ustvarjalnosti, 2010 - Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, 2011 - Evropsko leto prostovoljstva, 2012 - Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, leto 2013 je bilo Evropsko leto državljanov, leto 2014 ni imelo posebne vsebine, leto 2015 pa je bilo namenjeno razvoju. Leto 2016 tudi nima posebne vsebine, zato na dnevih središča in partnerji še posebej promovirajo možnosti izobraževanja in učenja odraslih, letos tudi v luči novih brezplačnih možnosti izobraževanja in učenja.

Središča ISIO se odločajo za različne oblike promocije učenja: večina izvaja različne dogodke na javnih mestih in v nakupovalnih središčih in tako približa informacije tudi skupinam odraslim, ki svetovalne pomoči sicer ne poiščejo v svetovalnem središču. V vseh svetovalnih središčih v tem času v lokalnih medijih intenzivno promovirajo dogodke in možnosti učenja v lokalnem okolju. Letos bo 13 središč gostovalo v različnih trgovskih centrih, poleg tega pa bodo organizirali še druge brezplačne izobraževalne dogodke.

Leta 2009 smo prvič pripravili skupen časnik vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - v 2017 je izšla že deveta številka Info ISIO 2017-2018. Njegov namen je odraslim predstaviti možnosti izobraževanja in učenja, novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju ter jih s koristnimi informacijami usmeriti na spletne strani, kjer lahko dobijo nadaljnje informacije. Časopise iz preteklih treh let si lahko ogledate na tej povezavi.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.06.2018, 04:03:26