Dnevi slovenskih svetovalnih središč

Dnevi slovenskih svetovalnih središč potekajo tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni  namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih, kjer svetovalna središča delujejo.

Vseh sedemnajst svetovalnih središč (središč ISIO) skupaj s partnerskimi organizacijami pripravi več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu. Svojo dejavnost predstavljajo na različnih javnih mestih, kjer so informacije dosegljive čim več odraslim. Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.Tudi letos so pripravila več kot 80 različnih brezplačnih dogodkov. Seznam z informacijami o vrsti dogodkov, kraju in času izvedbe najdete tu .

Središča ISIO se odločajo za različne oblike promocije učenja: večina izvaja različne dogodke na javnih mestih in v nakupovalnih središčih in tako približa informacije tudi skupinam odraslim, ki svetovalne pomoči sicer ne poiščejo v svetovalnem središču. V vseh svetovalnih središčih v tem času v lokalnih medijih intenzivno promovirajo dogodke in možnosti učenja v lokalnem okolju. Letos bo 15 središč gostovalo v različnih trgovskih centrih, poleg tega pa bodo organizirali še druge brezplačne izobraževalne dogodke.

Leta 2009 smo prvič pripravili skupen časnik vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - v 2017 je izšla že deveta številka Info ISIO 2017-2018. Njegov namen je odraslim predstaviti možnosti izobraževanja in učenja, novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju ter jih s koristnimi informacijami usmeriti na spletne strani, kjer lahko dobijo nadaljnje informacije. Časopise iz preteklih treh let si lahko ogledate na tej povezavi.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 15.08.2018, 17:18:27