Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
 
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

 Pozdravljeni na spletni strani, namenjeni svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih je ena temeljnih podpornih dejavnosti, ki pomembno prispeva k motivaciji odraslih za vključevanje in nadaljevanje izobraževanja. 

Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo sedemnajstih središč ISIO. V letu 2021 pa je začela delovati javna služba na področju svetovalne dejavnosti in svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih izvaja 34 organizacij za izobraževanje odraslih. Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podporo, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o tem, kakšno pomoč nudijo svetovalna središča za izobraževanje odraslih. Vabljeni k ogledu še vedno aktualnega videa Svetovanje za znanje. V njem sta predstavljeni dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Video je nastal v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji.

Z različnimi promocijskimi in strokovnimi dogodki poskušamo dejavnost svetovanja odraslim še bolj približati. Vsako leto središča ISIO in Andragoški center Slovenije konec septembra pripravijo že tradicionalne Dneve svetovalnih središč. V letu 2020 so središča skupaj s partnerji na različnih javnih mestih pripravila različne izobraževalne in promocijske dogodke, s katerimi so želeli odrasle spodbujati k vključevanju v izobraževanje.Središča so kljub omejitvam organizirala številne dogodke, na stojnicah, kjer so se odrasli lahko informirali o različnih možnostih izobraževanja, na voljo pa so bile tudi številne predstavitve in brezplačne delavnice.

Pripravili pa smo tudi dvanajsto izdajo skupnega glasila Info ISIO 2020/2021, v katerem najdete različne vsebine: predstavitev svetovanja v središčih ISIO, projekta Svetovanje zaposlenim, možnosti vključitve v formalno, neformalnega izobraževanje. Seveda brez primerov dobre prakse ne gre, zato predstavljamo primer svetovanja na daljavo v središču ISIO Gorenjska, pa svetovanje v podjetju Rižanski vodovod. V časopisu pa najdete tudi kar nekaj zgodb odraslih, ki so se odločili za spremembo in se s pomočjo svetovalne podpore vključili v izobraževanje. Vabljeni k prebiranju. 

 << Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 01.08.2021
 
DOGODKI
Novo strokovno gradivo Svetovanje po internetnih orodjih

Nov strokovni priročnik Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave