Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Izvedli smo 4. delavnico nadaljnjega usposabljanja

9. decembra 2010 smo izvedli še zadnjo od štirih delavnic nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO v letu 2010. Udeležilo se je je 26 svetovalcev. Delavnica je bila v celoti posvečena kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, saj se je iztekel dvoletni cikel samoevalvacije v svetovalnih središčih po celovitem modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih, s katero so svetovalna središča pričela v letu 2009.

Na delavnici smo ovrednotili razvojne ukrepe in izboljšave iz akcijskih načrtov izboljševanja kakovosti za leto 2010, ki so nastali na podlagi ugotovitev samoevalvacijskih poročil, izdelanih leto prej. Pogovorili smo se o tem, katere akcije je svetovalnim središčem uspelo zaključiti in katerih še ne. Poleg tega je vsako središče kot primer dobre prakse posebej predstavilo eno dejavnost, ki jim je najbolj uspela in jo priporoča tudi drugim. Tako smo dobili 14 dobrih praks, ki bodo pomembno vplivale na nadaljnji razvoj dejavnosti mreže svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

V letu 2011 začenjajo svetovalna središča z novim dvoletnim ciklom samoevalvacije:
-       najprej morajo izbrati dve do tri področja (od desetih, ki so opredeljena v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO), ki jih bodo presojala s samoevalvacijo; nato bodo izdelala načrt samoevalvacije;
-       sledili bodo izpeljava, ovrednotenje ugotovitev in priprava novega akcijskega načrta izboljšav v vsakem svetovalnem središču posebej.

Ker so svetovalna središča poleg samoevalvacije, ki je proces bolj poglobljene in celostne presoje, vse preteklo leto sprotno spremljala tudi temeljna področja svojega delovanja, rezultate in učinke svetovalnega dela, bodo ta opažanja do konca januarja 2011 strnila v enotno poročilo o spremljanju.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave