Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Slovar
pojmov
Knjižna
polica
 
   
     
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011 - 3. delavnica

V četrtek, 16. junija 2011, bomo izvedli 3. delavnico nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011.
 
Tokratna delavnica bo posvečena odraslim z učnimi težavami in odpravljanju le-teh z razvijanjem kompetence učenja učenja, ki je danes ena od ključnih spretnosti za vseživljenjsko učenje. Pri odkrivanju in odpravljanju učnih težav imajo svetovalci pomembno vlogo, zato bo predavateljica dr. Tatjana Ažman, avtorica priročnika Učenje učenja (Zavod RS za šolstvo, 2008), predstavila kompetenco učenje učenja, kako lahko svetovalec ugotavlja, koliko so odrasli usposobljeni za učenje in načine za izboljšanje učinkovitosti učenja, orodja, ki jih pri tem lahko uporabi idr. Poleg tega bodo svetovalna središča na delavnici izmenjala tudi izkušnje iz dela svetovalnih središč na tem področju. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks iz svetovalnih središč.

 

 << Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 17.09.2019
 
DOGODKI
Dnevi slovenski svtovalnih središč 2019 ter Info ISIO 2019/2020

Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev središč ISIO

Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO - Razvoj in načrtovanje kariere

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave

 
SVETOVALNI KOTIČEK

Če potrebujete informacijo ali nasvet, povezan z izobraževanjem odraslih, nam vprašanje lahko zastavite v Svetovalnem kotičku.