Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

8.12.2011 – Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011 – 4. delavnica

8. decembra 2011 smo izvedli 4. delavnico nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011 z naslovom Vloga svetovalca pri presojanju in razvijanju kakovosti v dejavnosti svetovalnega središča za izobraževanje odraslih.

Delavnica je bila namenjena pogovoru o možnostih in ukrepih za povečevanje dostopnosti svetovanja in izobraževanja odraslim iz ranljivih skupin, saj je to pomemben vidik kakovosti svetovalnega dela. Nato smo pregledali potek samoevalvacije, ki so jo svetovalna središča izpeljala v letu 2011 in se pogovorili o pripravi samoevalvacijskega poročila. Ta vsebinski sklop smo zaokrožili z ovrednotenjem uspešnosti ukrepov iz akcijskih načrtov za izboljšanje kakovosti v letu 2011 in pregledali načrt, po katerem bodo svetovalna središča spremljala kakovost svojega dela v letu 2012. Nato so sodelavke svetovalcem predstavile še potek projekta Europeerguid, pri katerem gre za uveljavljanje metode kolegialne presoje pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja ter širitev metode v svetovanje v izobraževanju odraslih. Metodo bodo v treh svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2012 tudi pilotno preskusili.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave