Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Zaključno srečanje projekta Kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem izobraževanju odraslih (EuroPeerGuid)

Med 12. in 14. novembrom 2012 smo se v sklopu projekta Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem izobraževanju odraslih (EuroPeerGuid) predstavnice ACS in predstavniki treh svetovalnih središč ISIO (Ljubljana, Murska Sobota in Žalec) udeležili zaključnega srečanja vseh partnerjev in zaključne konference projekta v Lizboni.

Na zaključnem srečanju partnerjev (iz Portugalske, Finske in Slovenije) smo obravnavali evalvacijo izvedbe projekta ter usmeritve za pripravo poročila projekta.

Na zaključni konferenci projekta smo partnerji predstavili kolegialno presojanje kot metodo, posebnosti metode v svetovanju in njene učinke ter z okroglo mizo s presojevalci okvirno 40 udeležencem konference omogočili tudi vpogled v konkretne primere kolegialnih presoj v različnih državah.

Projekt smo zaključili z obiskom mesta Evora, kjer smo kolegialni presojevalci na eni izmed partnerskih organizacij izmenjali izkušnje in dobro prakso.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave