Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

4. 3. 2014 – zaključna konferenca ESS: Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge

Od septembra 2011 do konca marca 2014 smo na ACS izvajali projekt ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014, ki predstavlja nadaljevanje začetih dejavnosti na področju izobraževanja strokovnih delavcev, temelji pa na usposabljanju in spopolnjevanju andragoških delavcev.

V okviru prve aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo pripravljamo zaključno konferenco projekta, ki bo 4. marca 2014 v Austria Trend Hotelu Ljubljana in nosi naslov Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge.

Na njej bodo predstavljeni doseženi rezultati v projektu, poseben poudarek bo namenjen vlogi izobraževalcev odraslih v družbi in izzivih njihovega usposabljanja in spopolnjevanja v prihodnje. Spregovorili bomo tudi o različnih vlogah izobraževalcev odraslih – izobraževalec odraslih kot vodja/organizator izobraževanja odraslih, svetovalec in mentor – ter zmožnostih, ki jih potrebujejo za kakovostno opravljanje teh vlog.

Podrobne informacije o konferenci najdete na spletnem naslovu http://pro.acs.si/izo2014.

 

 
<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave