Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Slovar
pojmov
Knjižna
polica
 
   
     
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Publikacija Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Konec leta 2013 smo na Andragoškem centru Slovenije izdali publikacijo Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. V prvem delu mag. Tanja Vilič Klenovšek, dr. Dušana Findeisen, Primož Jamšek in Jerca Rupert podajo celosten pogled na vlogo prostovoljstva in njegove bistvene elemente tako na splošno kot v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, drugi del pa je nastal na podlagi izkušenj vpeljevanja prostovoljstva v svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO). Jerca Rupert najprej opiše koncept prostovoljstva, za konec pa Mihaela Anclin in Cvetka Čulk opišeta svoji izkušnji kot mentorica in prostovoljka v Svetovalnem središču Žalec.

 

Pripravo in izdajo publikacije sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 10.04.2020
 
DOGODKI
Usposabljanja in dogodki na področju svetovalne dejavnosti v IO v času izrednih razmer

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave

 
SVETOVALNI KOTIČEK

Če potrebujete informacijo ali nasvet, povezan z izobraževanjem odraslih, nam vprašanje lahko zastavite v Svetovalnem kotičku.