Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Publikacija Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Konec leta 2013 smo na Andragoškem centru Slovenije izdali publikacijo Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. V prvem delu mag. Tanja Vilič Klenovšek, dr. Dušana Findeisen, Primož Jamšek in Jerca Rupert podajo celosten pogled na vlogo prostovoljstva in njegove bistvene elemente tako na splošno kot v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, drugi del pa je nastal na podlagi izkušenj vpeljevanja prostovoljstva v svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO). Jerca Rupert najprej opiše koncept prostovoljstva, za konec pa Mihaela Anclin in Cvetka Čulk opišeta svoji izkušnji kot mentorica in prostovoljka v Svetovalnem središču Žalec.

 

Pripravo in izdajo publikacije sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave