Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

20.3.2014 - zaključna konferenca ESS: Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in odkrivamo skrito znanje

Marca 2014 na Andragoškem centru Slovenije zaključujemo projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014, ki ga izpeljujemo ob finančni podpori Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

20. marca 2014 pripravljamo zaključno konferenco projekta z naslovom Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in odkrivamo skrito znanje. Na njej bomo predstavili rezultate obeh aktivnosti, Razvoj pismenosti ter Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih.

Podrobne informacije o konferenci najdete na spletni strani http://konferenca.acs.si/pismenost-vrednotenje-2014/.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave