Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje

26. in 27. marca 2018 na Andragoškem centru Slovenije organiziramo spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje z naslovom Vrednotenje socialne in državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju. Enodnevno spopolnjevanje bo organizirano v obliki 8-urne delavnice, ki jo bomo ponovili v dveh terminih.

Delavnico bosta skupaj s sodelavci Andragoškega centra Slovenije izvedla mag. Iris Fink Grubačević in dr. Mitja Sardoč.

Temeljni cilji spopolnjevanja so:

  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe socialne kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev z vprašalnikoma za merjenje rabe socialne kompetence v delovnem okolju in v osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije,
  • seznanitev z vprašalnikom za merjenje rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije.

Tri vprašalnike za vrednotenje omenjene ključne kompetence smo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci razvili na ACS v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2021.

Vprašalniki so v pisni in e-obliki (po zgledu dosedanjih vprašalnikov za vrednotenje ključnih kompetenc - KK). Upoštevali smo izhodišča opredelitve ključnih kompetenc Evropske unije in umeščenost KK socialna in državljanska kompetenca tudi v delovno okolje. V podporo uporabi vprašalnikov s strani svetovalca, so pripravljena tudi strokovna vodila.

 

 << Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 12.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave