Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Slovar
pojmov
Knjižna
polica
 
   
     
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje

26. in 27. marca 2018 na Andragoškem centru Slovenije organiziramo spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje z naslovom Vrednotenje socialne in državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju. Enodnevno spopolnjevanje bo organizirano v obliki 8-urne delavnice, ki jo bomo ponovili v dveh terminih.

Delavnico bosta skupaj s sodelavci Andragoškega centra Slovenije izvedla mag. Iris Fink Grubačević in dr. Mitja Sardoč.

Temeljni cilji spopolnjevanja so:

  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe socialne kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev z vprašalnikoma za merjenje rabe socialne kompetence v delovnem okolju in v osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije,
  • seznanitev z vprašalnikom za merjenje rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije.

Tri vprašalnike za vrednotenje omenjene ključne kompetence smo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci razvili na ACS v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2021.

Vprašalniki so v pisni in e-obliki (po zgledu dosedanjih vprašalnikov za vrednotenje ključnih kompetenc - KK). Upoštevali smo izhodišča opredelitve ključnih kompetenc Evropske unije in umeščenost KK socialna in državljanska kompetenca tudi v delovno okolje. V podporo uporabi vprašalnikov s strani svetovalca, so pripravljena tudi strokovna vodila.

 

 << Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 20.02.2020
 
DOGODKI
Usposabljanje za uporabo vprašalnika in smernic za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje

Nadaljevalno usposabljanje svetovalcev središč ISIO za izvajanje coachinga

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO za izvajanje coachinga

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave

 
SVETOVALNI KOTIČEK

Če potrebujete informacijo ali nasvet, povezan z izobraževanjem odraslih, nam vprašanje lahko zastavite v Svetovalnem kotičku.