Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

V decembru 2021 je izšel novi priročnik z naslovom Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene.

Priročnik je izšel v okviru projekta v sklopu projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022, pripravile pa smo ga avtorice Nevenka Alja Gladek, dr. Eva Boštjančič, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar, Urška Pavlič in mag. Tanja Vilič Klenovšek.

Namenjen je svetovalcem v izobraževanju odraslih, ki najdejo v njem posodobljen strokovni okvir za načrtovanje in izpeljavo svetovalnega procesa.

Priročnik je na voljo na povezavi v digitalni bralnici Andragoškega centra Slovenije, kjer si lahko tudi prenesete.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 03.07.2022, 17:55:48