17. junij 2010 – Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO
Na drugi delavnici v okviru prvega sklopa usposabljanja, posvečenega delu z ranljivimi skupinami odraslih, bo poudarek na spoznavanju pristopov za spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovalnega dela z ranljivimi skupinami odraslih ter izmenjavi izkušenj med svetovalci pri delu z ranljivimi skupinami odraslih.
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.10.2021, 00:13:41