Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev - 15. in 18.4.2011
Ker se danes tudi v izobraževalnih in svetovalnih situacijah strokovni sodelavci pogosto znajdemo v konfliktnih situacijah, ki jih sprožijo udeleženci, smo zasnovali dvodnevni modul, ki smo ga poimenovali Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev, s ciljem, da udeleženci pridobijo nova znanja in spretnosti za obvladovanje konfliktnih situacij.

Vabimo vas, da se nam na omenjeni delavnici pridružite 15. in 18. aprila 2011. Več informacij in vabilo boste našli na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACS.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.05.2020, 16:15:43