Načrtovanje učenja za brezposelne in z brezposelnostjo ogrožene - 20. in 23. maj 2011
Vabimo vas, da se udeležite 2-dnevne delavnice Načrtovanje učenja za brezposelne in z brezposelnostjo ogrožene. Delavnica je namenjena strokovnim delavcem kadrovskih služb v srednje velikih podjetjih, v skladih dela in na zavodih za zaposlovanje, direktorjem oz. drugim vodilnim delavcem v malih in srednje velikih podjetjih ter drugim strokovnim delavcem v različnih organizacijah, ki se dotikajo izobraževanja odraslih.

Več informacij in vabilo boste našli na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACS.
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 27.01.2020, 10:54:37