Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011 - 3. delavnica
V četrtek, 16. junija 2011, bomo izvedli 3. delavnico nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011.
 
Tokratna delavnica bo posvečena odraslim z učnimi težavami in odpravljanju le-teh z razvijanjem kompetence učenja učenja, ki je danes ena od ključnih spretnosti za vseživljenjsko učenje. Pri odkrivanju in odpravljanju učnih težav imajo svetovalci pomembno vlogo, zato bo predavateljica dr. Tatjana Ažman, avtorica priročnika Učenje učenja (Zavod RS za šolstvo, 2008), predstavila kompetenco učenje učenja, kako lahko svetovalec ugotavlja, koliko so odrasli usposobljeni za učenje in načine za izboljšanje učinkovitosti učenja, orodja, ki jih pri tem lahko uporabi idr. Poleg tega bodo svetovalna središča na delavnici izmenjala tudi izkušnje iz dela svetovalnih središč na tem področju. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks iz svetovalnih središč.

 

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.10.2021, 00:34:42