8.11. 2011 – Pripravljalno srečanje na usposabljanje evropskih kolegov presojevalcev

8. novembra 2011 smo v okviru projekta EuroPeerGuid (http://europeerguid.eu/) izpeljali delovno srečanje z vodji in svetovalci iz treh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih ISIO, ki bodo v letu 2012 pilotno preizkušala metodo kolegialne presoje. To so: Svetovalno središče Murska Sobota, Svetovalno središče Žalec in Svetovalno središče Ljubljana. Na srečanju so se udeleženci seznanili s cilji, vsebino in potekom projekta EuroPeerGuid ter z osnovnimi značilnostmi metode kolegialne presoje ter z vsebino programa usposabljanja za evropske kolege presojevalce, ki bo potekalo od 16. do 18. novembra 2011 v Lizboni na Portugalskem.

Programa usposabljanja se bomo poleg predstavnikov iz svetovalnih središč ISIO udeležili tudi predstavniki Andragoškega centra. Andragoški center bo namreč v letu 2012 opravljal vlogo nacionalnega koordinatorja ter nudil strokovno podporo pri pilotni vpeljavi metode kolegialne presoje v slovenska svetovalna središča ISIO.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 14.04.2021, 08:33:53