30.11.2011 – 10-letnica Svetovalnega središča Maribor

V sredo, 30.11.2011, je v prostorih Štajerske gospodarske zbornice Slovenije potekal strokovni posvet z naslovom Že deset let svetovanja za izobraževanje in učenje odraslih za vas, ki je bil organiziran v okviru 10. obletnice Svetovalnega središča Maribor, ki je bilo ustanovljeno 4. oktobra 2001 in od takrat dalje deluje na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi.

Po pozdravu in uvodnih mislih ge. Irene Urankar, direktorice Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze, je sledil kratek pozdrav podžupana Mestne občine Maribor g. Milana Mikla. Nato je mag. Tanja Vilič Klenovšek iz Andragoškega centra Slovenije spregovorila o pomenu strateških in strokovnih partnerjev za delo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Ga. Alenka Sagadin Mlinarič, ki je vodja Svetovalnega središča Maribor že vse od njegovega začetka, je predstavila 10-letno dejavnost svetovalnega središča in najpomembnejše mejnike v njegovem delovanju. Ga. Danijela Šunjić Egić iz Zavoda RS za zaposlovanje, OS Maribor, ki je strateški in strokovni partner Svetovalnega središča Maribor, je predstavila povezovanje in medsebojno sodelovanje med Zavodom in svetovalnim središčem, za konec pa je ga. Carmen Levovnik predstavila dejavnike, ki pomembno vplivajo na motivacijo zaposlenih pri delu z ljudmi.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 06.12.2021, 12:04:16