8.12.2011 – Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011 – 4. delavnica

8. decembra 2011 smo izvedli 4. delavnico nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011 z naslovom Vloga svetovalca pri presojanju in razvijanju kakovosti v dejavnosti svetovalnega središča za izobraževanje odraslih.

Delavnica je bila namenjena pogovoru o možnostih in ukrepih za povečevanje dostopnosti svetovanja in izobraževanja odraslim iz ranljivih skupin, saj je to pomemben vidik kakovosti svetovalnega dela. Nato smo pregledali potek samoevalvacije, ki so jo svetovalna središča izpeljala v letu 2011 in se pogovorili o pripravi samoevalvacijskega poročila. Ta vsebinski sklop smo zaokrožili z ovrednotenjem uspešnosti ukrepov iz akcijskih načrtov za izboljšanje kakovosti v letu 2011 in pregledali načrt, po katerem bodo svetovalna središča spremljala kakovost svojega dela v letu 2012. Nato so sodelavke svetovalcem predstavile še potek projekta Europeerguid, pri katerem gre za uveljavljanje metode kolegialne presoje pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja ter širitev metode v svetovanje v izobraževanju odraslih. Metodo bodo v treh svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2012 tudi pilotno preskusili.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:06:36