Izšel je priročnik o svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Publikacijo z naslovom Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih so pripravile mag. Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert in dr. Sabina Jelenc Krašovec. Namenjena je izobraževalcem odraslih, drugim strokovnim delavcem v organizacijah, ki posredno ali neposredno sodelujejo z izobraževalci odraslih, ter drugim partnerjem, kot so knjižnice in centri za socialno delo, regionalne razvojne agencije in drugi.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.10.2021, 00:19:15