1. in 2. 3. 2012 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO
Za nove sodelavce v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO in na njihovih dislokacijah bomo izvedli prvi modul Temeljnega usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO.
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 06.12.2021, 11:03:07