6. – 7. junij 2012 – Srečanje partnerjev projekta EuroPeerGuid

Predstavnice Andragoškega centra Slovenije, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in Sonja Klemenčič, so se 6. in 7. junija 2012 na Finskem udeležile skupnega srečanja vseh partnerjev projekta EuroPeerGuid. Na srečanju so ovrednotili pilotno izvedene mednarodne kolegialne presoje na Finskem, Portugalskem in v Sloveniji ter pripravili skupne instrumentarije in usmeritve za nadaljnje delo.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.10.2021, 00:17:10