Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2012/2013
Na spletni strani http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Vpis/Vpis_2012_13_Informacija.pdf je objavljena Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2012/2013.
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:45:02