07. 09. 2012 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 2. delavnica
7. septembra 2012 bomo v okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO na Andragoškem centru Slovenije izpeljali drugo delavnico. 


Dr. Vesna Švab bo udeležencem predstavila značilnosti najpogostejših motenj duševnega zdravja in kako jih obvladovati, mreže pomoči in rehabilitacijske programe, namenjene ljudem s težavami v duševnem zdravju, kako pravilno izbrati in uporabiti komunikacijske veščine pri delu z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, ter kakšna je vloga izobraževanja pri zdravljenju in obvladovanju težav v duševnem zdravju.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 06.12.2021, 11:34:46