18. 10. 2012 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 3. delavnica

18. oktobra 2012 bomo v okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO na Andragoškem centru Slovenije izpeljali tretjo delavnico.

Pod vodstvom dr. Tatjane Ažman bodo udeleženci nadaljevali s pripravo lastnega portfolija o kompetenci učenje učenja, ovrednotili in izmenjali izkušnje pri uporabi vprašalnika za merjenje in razvijanje kompetence učenje učenja za svetovance, preskusili vprašalnik za samovrednotenje kompetence učenje učenja pri svetovalcih ter pričeli s pripravo načrta razvoja svetovalčeve kompetence učenje učenja.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 28.05.2020, 15:31:00