05. 11. 2013 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 3. delavnica

5. novembra bomo v okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO na Andragoškem centru Slovenije izpeljali tretjo delavnico v letu 2013.

 

V prvem delu delavnice bo dr. Ines Kvaternik svetovalcem iz središč ISIO predstavila pomen terenskega dela oziroma mobilne svetovalne službe, nato pa bosta svetovalki iz Svetovalnih središč Gorenjska in Novo mesto predstavili, kako poteka izvajanje mobilne svetovalne službe pri njih. V zadnjem delu bo potekala razprava o vlogi svetovalnih središč za izobraževanje odraslih pri uresničevanju ciljev razvoja izobraževanja odraslih, kot so opredeljeni v predlogu Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2014–2020.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:01:09