17. 12. 2013 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 4. delavnica

V torek, 17. decembra 2013 bomo izvedli 4. delavnico v okviru naloge Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2013.

 

Prvi del delavnice bo namenjen pregledu aktivnosti v okviru modela presojanja in razvijanja kakovosti v dejavnosti svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v letu 2013 in načrtovanju aktivnosti za presojanje kakovosti v letu 2014, v drugem delu pa bo dr. Danijela Brečko predstavila načrtovanje kariernega razvoja z uporabo tehnik coachinga, ki jo povezujemo z aktivnostmi za sistematičen razvoj svetovalcev v središčih ISIO kot enega od temeljev kakovosti svetovalnega dela.

 
 

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 06.12.2021, 12:43:06