Publikacija Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Konec leta 2013 smo na Andragoškem centru Slovenije izdali publikacijo Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. V prvem delu mag. Tanja Vilič Klenovšek, dr. Dušana Findeisen, Primož Jamšek in Jerca Rupert podajo celosten pogled na vlogo prostovoljstva in njegove bistvene elemente tako na splošno kot v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, drugi del pa je nastal na podlagi izkušenj vpeljevanja prostovoljstva v svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO). Jerca Rupert najprej opiše koncept prostovoljstva, za konec pa Mihaela Anclin in Cvetka Čulk opišeta svoji izkušnji kot mentorica in prostovoljka v Svetovalnem središču Žalec.

 

Pripravo in izdajo publikacije sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:17:36