22.1.2015 - delavnica središč ISIO

V četrtek, 22.1.2015 bomo izvedli tretjo redno delavnico središč ISIO z naslovom Presojanje in razvijanje kakovosti v dejavnosti središč ISIO v 2014. Delavnica je bila prestavljena iz decembra 2014 na januar 2015.

Glavna tema delavnice bo delo na samoevalvaciji središč ISIO in sicer bomo:

  • pregledali in ovrednotili delo na samoevalvaciji v letu 2014 ter
  • začeli pripravljati nov 2-letni samoevalvacijski cikel.
V zadnjem delu delavnice pa bo potekal tudi pogovor o delu središč ISIO in Andragoškega centra Slovenije na področju svetovalne dejavnosti v letu 2015.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 22:47:22