Projekt Erasmus+ GOAL - Svetovanje odraslim v izobraževanju

Andragoški center je med leti 2015 in 2018 partner v mednarodnem projektu Erasmus+ GOAL - Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation for Adult Learnes). V Sloveniji je vodilna institucija v projektu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot partnerja pa sodelujemo Andragoški center Slovenije in Center RS za poklicno izobraževanje.

V projektu bomo na podlagi študije o potrebah manj izobraženih odraslih razvili pristope svetovalne dejavnosti za podporo različnim manj izobraženim skupinam odraslih. V Sloveniji so to prvenstveno odrasli iz skupin: migranti, manj izobraženi zaposleni in brezposelni, starejši od 50 let.

Za namen izvajanja svetovanja je vzpostavljeno partnerstvo med svetovalnimi središči za izobraževanje odraslih (središči ISIO) ter šolskimi centri, ki izvajajo tudi izobraževanje odraslih. Na podlagi javnega povabila smo izbrali organizacije iz dveh regij:
1. iz Osrednjeslovenske Svetovalno središče Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, kjer bo poudarek na svetovalni dejavnosti za migrante, starejše od 50 let;
2. iz Savinjske regije pa Svetovalno središče Velenje in Šolski center Velenje, kjer bo poudarek na svetovanju manj izobraženim zaposlenim in brezposelnim.

Več o projektu lahko preberete v osebni izkaznici projekta na spletni strani Andragoškega centra in na spletni strani projekta GOAL - www.projectgoal.eu.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.10.2021, 00:39:47