Srečanji izvajalcev dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

8. in 9. septembra 2016 bosta na Andragoškem centru Slovenije potekali dve srečanji izvajalcev dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sodelavci Andragoškega centra Slovenije bodo na srečanjih predstavili:
­izid javnega razpisa ter cilj, predmet in kazalnike po javnem razpisu,
­spremljanje dejavnosti in kazalnikov po javnem razpisu,
podporo in dejavnost Andragoškega centra Slovenije,
usmeritve za delo na področju ugotavljanja in vrednotenja znanja zaposlenih po javnem razpisu,
­skupno promocijo in druge skupne aktivnosti vseh izvajalcev.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 22:16:09