Info ISIO 2016/2017
Ob Dnevih slovenskih svetovalnih središč smo središča ISIO in ACS izdali skupni časopis  - Info ISIO 2016-2017, v katerem so predstavljene različne možnosti izobraževanja in učenja odraslih: novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih, svetovalna podpora in pomoč odraslim pred in med potekom izobraževanja, svetovanje za večjo zaposljivost, medgeneracijsko učenje ter možnosti sofinanciranja izobraževanja. Preberete si lahko tudi zgodbo učečih se odraslih, v kateri udeleženka svetovanja na kratko opiše svojo uspešno izobraževalno pot.Vabljeni k branju!

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:39:14