2. izvedba Temeljnega usposabljanja svetovalcev središč ISIO

V ponedeljek, 6. marca 2017, pričnemo z 2. izvedbo Temeljnega usposabljanj vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO za izvajalce dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Potekalo bo marca in aprila 2017 v obsegu treh 16-urnih modulov.

Prvi modul je namenjen spoznavanju svetovalne dejavnosti  v izobraževanju odraslih, sledita pa modula svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih ter komunikacijske veščine v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Podrobnejšo vsebino modulov najdete v opisu programa, ki ga najdete na tej spletni povezavi.

Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem organizacij, ki so bili izbrane na omenjenem javnem razpisu.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:56:27