Delavnica središč ISIO za pripravo samoevalvacije
V četrtek, 4. 5. 2017 bo na Andragoškem centru Slovenije potekala delavnica za središča ISIO na temo presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO. Njen glavni namen bo priprava samoevalvacije v dejavnosti središč v letih 2017-2018, svetovalce pa bomo seznanili tudi z novostmi s področja kakovosti v izobraževanju odraslih, ki jih bo predstavila dr. Tanja Možina.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 22:48:16