Usposabljanje za svetovalce na področju medkulturnih kompetenc

    Za strokovne sodelavce – svetovalce središč ISIO organiziramo drugo spopolnjevanje v letu 2017, z naslovom Usposabljanje za svetovalce na področju medkulturnih kompetenc. Enodnevno spopolnjevanje bo organizirano v obliki 8-urne delavnice, ki jo bomo ponovili v dveh terminih, 14. in 30. novembra 2017.

Usposabljanje bo svetovalcem omogočilo razumevanje konteksta begunca v Sloveniji čez zakonodajni okvir, kot tudi vpogled v njihovo doživljanje realnosti v Sloveniji. Torej razumevanju celotnega ozadja posameznika, ki se sooči z realnostjo tuje države – njenimi postopki, življenjskimi situacijami, interakcijo z večinskim prebivalstvom in drugim. Svetovalci bodo po usposabljanju lažje razumeli načine njihovih ravnanj v posameznih situacijah, ter jih bodo tako lažje opolnomočili.

Na usposabljanju bodo uporabljene interaktivne metode, ki so namenjene čim večji vključenosti posameznika, spodbujajo učenje drug od drugega ter omogočajo kar največjo interakcijo, ki je ključna za dober prenos znanj.

Namen usposabljanja je senzibilizirati in opolnomočiti svetovalne delavce za lažje vzpostavljanje pristnega stika z begunci.

 Cilji usposabljanja:

  • raziskovati kaj spodbuja in kaj zavira integracijo tujcev ter medkulturni dialog,
  • raziskovati pomen in vpliv identitete, vrednot in življenjskih okoliščin na vedenje posameznikov,
  • vzpostavljanje dobrega odnosa,
  • ozaveščati lastne predsodke, ki jih imamo do drugih kultur,
  • spoznati osnove povezovalne komunikacije.

Izvajalca usposabljanja bosta sodelavca Slovenske Filantropije:

  • Primož Jamšek – vodja terenskega odziva in vključevanja prostovoljcev za delo z begunci/migranti, izvajalec usposabljanj in
  • Jaka Kovač – zunanji sodelavec Slovenske filantropije, trener in fasilitator
Svojo izkušnjo begunstva v Sloveniji bo na delavnici predstavil Hasan Quashqaei.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 22:51:06