Delavnica Pregled poteka samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018
Za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO organiziramo delavnico z naslovom Pregled poteka samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017-2018, ki bo potekala 20. decembra 2017, prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Na delavnici bomo pregledali načrte samoevalvacije dejavnosti ISIO v letih 2017 in 2018 in potek aktivnosti, pregledali bomo podatke iz spremljanja dejavnosti središč ISIO in se pogovorili o vsebini dejavnosti. Sodelavke ACS bodo predstavile načrt aktivnosti ACS v letu 2018, tako za središča ISIO kot za ESS projekt Svetovanje za zaposlene.Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 18.10.2018, 15:57:17