Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje

26. in 27. marca 2018 na Andragoškem centru Slovenije organiziramo spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje z naslovom Vrednotenje socialne in državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju. Enodnevno spopolnjevanje bo organizirano v obliki 8-urne delavnice, ki jo bomo ponovili v dveh terminih.

Delavnico bosta skupaj s sodelavci Andragoškega centra Slovenije izvedla mag. Iris Fink Grubačević in dr. Mitja Sardoč.

Temeljni cilji spopolnjevanja so:

  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe socialne kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev z vprašalnikoma za merjenje rabe socialne kompetence v delovnem okolju in v osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije,
  • seznanitev z vprašalnikom za merjenje rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije.

Tri vprašalnike za vrednotenje omenjene ključne kompetence smo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci razvili na ACS v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2021.

Vprašalniki so v pisni in e-obliki (po zgledu dosedanjih vprašalnikov za vrednotenje ključnih kompetenc - KK). Upoštevali smo izhodišča opredelitve ključnih kompetenc Evropske unije in umeščenost KK socialna in državljanska kompetenca tudi v delovno okolje. V podporo uporabi vprašalnikov s strani svetovalca, so pripravljena tudi strokovna vodila.

 

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:42:52