Predstavitev rezultatov samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018 in drugih dejavnosti
Za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO pripravljamo delavnico z naslovom Predstavitev rezultatov samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018 in drugih dejavnosti.
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2018, 16:47:05