Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

Za svetovalce središč ISIO organiziramo spopolnjevanje z naslovom Svetovanje z uporabo sodobnih medijev. Enodnevno spopolnjevanje bo organizirano v obliki 8-urne delavnice, ki jo bomo ponovili v dveh terminih, 23. in 29. maja 2018. Usposabljanje je namenjeno spoznavanju možnosti uporabe sodobnih medijev v svetovalni dejavnosti.

Prvi del delavnice bo namenjen spoznavanju sodobnih medijev ter svetovanju z njihovo pomočjo. Sledil bo praktičen prikaz uporabe Skyp-a v svetovalni dejavnosti ter predstavitev orodja VOX kot enega od možnih orodij za svetovanje. V drugem delu se bomo posvetili komunikaciji v svetovalni dejavnosti na daljavo, saj je le ta drugačna in svetovalci morajo te značilnosti in zakonitosti dobro poznati.

Izvajalci usposabljanja bodo zunanji sodelavci Andragoškega centra: Maja Vičič Krabonja  in Kristijan Perčič, ki v zadnjih letih aktivno sodelujeta na projektih uvajanja sodobne tehnologije v izobraževalne organizacije ter Nataša Škofic Kranjc – sociologija in trenerka komunikacije.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2018, 16:39:45