Info ISIO 2018-2019
Ob prihajajočih Dnevih slovenskih svetovalnih središč smo skupaj s središči ISIO pripravili in izdali že deseto številko časnika Info ISIO 2018-2019 . V njem odrasli najdejo prispevke o možnostih vključitve v formalno in neformalno izobraževanje, možnostih sofinanciranja le tega, svetovalni podpori, ki jo nudijo središča ISIO, možnostih vrednotenja predhodno pridobljenega znanja. Osrednji del časopisa pa je namenjen predstavitvi svetovalne dejavnosti za zaposlene, ki jo središča ISIO skupaj s partnerji izvajajo po celotni Sloveniji. K izobraževanju odrasle motiviramo tudi z uspešnimi zgodbamitistih  odraslih, ki so s pomočjo svetovalnega središča uspešno začeli,i nadaljevali ali pa dokončali izobraževanje.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:19:03