18. 4. 2019 - Delavnica središč ISIO
18. aprila 2019 bomo na Andragoškem centru Slovenije izvedli redno spomladansko delavnico za vodje in svetovalce v središčih ISIO z naslovom Dejavnost središč ISIO  in druge aktualne teme v 2019. Namen delavnice je pregled načrtov za aktivnosti v tekočem letu ter seznanitev z novostmi na področju vrednotenja digitalnih kompetenc.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 19.01.2020, 00:16:02