Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev središč ISIO
V maju in juniju 2019 (28. 5. - 12. 6. 2019) bomo izvedli Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO v obsegu treh 16-urnih modulov. Delavnice bodo izvajale sodelavke Andragoškega centra Slovenije in zunanji sodelavci, namenjeno pa je vsem novim sodelavcem v svetovalnih središčih ISIO in izvajalcem dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 20.02.2020, 08:41:01